Nemokamas pristatymas į paštomatus nuo 40€.

Privatumo politika

Privatumo politika

1. Sąvokos

1.1. Duomenų valdytojas Monika Tiškutė, gyv. Odminių g. 1-24, Vilnius, Lietuva, ind. veiklos nr. 1090095 (toliau – Pardavėjas).

1.2. Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Pardavėjas. Pardavėjas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi Pardavėjui vykdant www.moshop.lt elektroninės parduotuvės veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant www.moshop.lt internetinėje svetainėje. Pardavėjas užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.

1.3. Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

1.4. Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

1.5. Slapukai (angl. – Cookies) – tai maži failai, kuriuos siunčia ir duomenų subjekto kompiuteryje išsaugo www.moshop.lt internetinė svetainė. Slapukai išsaugomi duomenų subjekto naršyklės failų kataloge. Kitą kartą, kai duomenų subjektas lankysis www.moshop.lt internetinėje svetainėje, duomenų subjekto naršyklė nuskaitys slapuką ir perduos informaciją atgal www.moshop.lt internetinei svetainei arba elementui, kuris iš pradžių nustatė tą slapuką.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios privatumo politikos taisyklės (toliau – Privatumo taisyklės) taikomos visiems Duomenų subjekto asmens duomenims, kuriuos Pardavėjui pateikia Duomenų subjektas arba kuriuos surenka ir apdoroja Pardavėjas Duomenų subjektui naudojantis asmenine paskyra www.moshop.lt internetinėje svetainėje bei užsisakant prekes šioje elektroninėje parduotuvėje.

2.2. Pardavėjas gerbia duomenų subjekto privatumą ir saugo duomenų subjekto asmens duomenis, kuriuos duomenų subjektas pateikia Pardavėjui ir kuriuos Pardavėjas surenka, taip, kaip nurodyta šiose Privatumo taisyklėse. Šiose Privatumo taisyklėse paaiškinama, kodėl Pardavėjas renka asmens duomenis ir kaip juos naudoja.

2.3. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Pardavėjo svetainę. Jei asmuo yra jaunesnis negu 14 metų, siekiant pasinaudoti Pardavėjo paslaugomis, prieš pateikiant asmeninę informaciją yra privaloma pateikti vieno iš atstovo (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

3. Registracija www.moshop.lt paskyroje

3.1. Registruodamasis www.moshop.lt paskyroje, duomenų subjektas pateikia Pardavėjui šiuos lojalumo programai vykdyti ir administruoti reikalingus duomenis: vardą ir pavardę, elektroninį paštą, adresą, telefono numerį ir sutinka, kad Pardavėjas tvarkytų šiuos duomenų subjekto asmens duomenis.

3.2. Jei duomenų subjektas nesutinka su Privatumo taisyklėmis, nepateikia duomenų ar reikalauja nutraukti duomenų tvarkymą, tai gali reikšti, kad duomenų subjektas negalės užsiregistruoti www.moshop.lt paskyroje ir (ar) toliau dalyvauti www.moshop.lt elektroninės parduotuvės lojalumo programoje arba Pardavėjas negalės užtikrinti duomenų subjektui visų www.moshop.lt elektroninės parduotuvės lojalumo programos privalumų bei naudų.

3.3. Duomenų subjekto kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį, adresą) Pardavėjas naudoja bendravimo su duomenų subjektu tikslais, įskaitant ir atsakymus į duomenų subjekto užklausas, pastabas, taip pat teikdamas tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, jeigu duomenų subjektas patvirtina savo sutikimą tokius pasiūlymus gauti.

4. Tiesioginė rinkodara

4.1. Duomenų subjekto asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas naudoja ir tvarko tik tuo atveju, jei dėl to duomenų subjektas yra davęs savo sutikimą. Sutikimą gauti duomenų subjektui naudingus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus duomenų subjektas gali patvirtinti www.moshop.lt elektroninėje parduotuvėje nurodytais atvejais.

4.2. Duomenų subjektas turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą susisiekęs su Pardavėju el. paštu [email protected]. Bet kuriuo atveju, duomenų subjektas visada turi galimybę atsisakyti www.moshop.lt elektroninės parduotuvės siunčiamų naujienlaiškių sekdamas nuorodas pačiame naujienlaiškyje.

5. Internetinė parduotuvė ir prekių pristatymas

5.1. Įsigyjant prekes www.moshop.lt internetinėje parduotuvėje www.moshop.lt, sutarties vykdymo pagrindu, Pardavėjas surenka ir tvarko duomenų subjekto pirkimo duomenis (vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris, gyvenvietė, gatvė, namo/buto numeris, pašto kodas, apmokėjimo duomenys (bankas, banko sąskaita)) ir su pristatymu susijusius duomenis (pageidaujamas pristatymo laikas, kita kurjeriui aktuali informacija, Omniva paštomatas, LP Express paštomatas, DPD paštomatas, kuriame duomenų subjektas pageidauja atsiimti prekes), kad Pardavėjas galėtų įvykdyti duomenų subjekto užsakymą ir pristatyti prekes. Duomenų subjektui nepateikus šių duomenų, Pardavėjas negalės įvykdyti duomenų subjekto užsakymo ir pristatyti prekių.

6. Internetinės svetainės užklausos

6.1. Kai duomenų subjektas pateikia užklausą Pardavėjo internetinėje svetainėje www.moshop.lt, tam, kad Pardavėjas galėtų atsakyti į duomenų subjekto klausimus, Pardavėjas renka ir tvarko duomenų subjekto vardą, elektroninio pašto adresą, nurodytą temą ir komentarą. Šiuos duomenų subjekto asmens duomenis Pardavėjas tvarko sutikimo pagrindu. Duomenų subjektui nepateikus šių asmens duomenų Pardavėjas negalės atsakyti į duomenų subjekto užklausą.

7. Žaidimai ir loterijos

7.1. Remdamiesi duomenų subjekto sutikimu, tam, kad Pardavėjas galėtų organizuoti žaidimus ir loterijas, pranešti apie laimėjimus, Pardavėjas tvarko loterijose dalyvaujančių asmenų vardus, pavardes, telefono numerius, elektroninio pašto adresus. Šiuos duomenų subjekto asmens duomenis Pardavėjas tvarko sutikimo pagrindu. Duomenų subjektui nepateikus šių asmens duomenų Pardavėjas negalės užtikrinti duomenų subjekto dalyvavimo žaidimuose ir loterijose.

8. Duomenų saugojimo terminas

8.1. Visus duomenų subjekto asmens duomenis Pardavėjas tvarko ir saugo ne ilgiau, nei reikalinga šiose Privatumo taisyklėse nurodytais tikslais.

8.2. Duomenų subjekto Pardavėjui pateiktus asmens duomenis, registruojantis www.moshop.lt internetinėje svetainėje, Pardavėjas tvarko ir saugo tol, kol duomenų subjektas pateikia rašytinį prašymą Pardavėjui el. paštu [email protected], patvirtinantį, kad duomenų subjektas prašo šį asmens duomenų tvarkymą nutraukti ir atsisako būti registruotu www.moshop.lt internetinės svetainės klientu.

8.3. Tikslinių nuolaidų programų administravimui ir vykdymui reikalingus duomenis Pardavėjas tvarko ir saugo tol, kol duomenų subjektas dalyvauja tokioje tikslinėje programoje ir 1 mėn. nuo dalyvavimo pabaigos.

8.4. Duomenų subjekto užsakymų duomenis www.moshop.lt internetinėje parduotuvėje Pardavėjas saugo 10 metų.

8.5. www.moshop.lt Internetinės svetainės užklausų duomenis bei žaidimų ir loterijų duomenis Pardavėjas saugo ne ilgiau nei 10 metų.

8.6. Tiesioginei rinkodarai reikalingus duomenis Pardavėjas tvarko ir saugo 3 metus nuo paskutinio duomenų subjekto apsipirkimo www.moshop.lt internetinėje parduotuvėje, išskyrus tuos atvejus, kai savo sutikimą duomenų subjektas atsiima anksčiau.

9. Duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

9.1. Duomenų subjekto asmens duomenis, kuriuos Pardavėjui pateikia duomenų subjektas arba kuriuos surenka ir apdoroja Pardavėjas duomenų subjektui naudojantis asmenine paskyra www.moshop.lt elektroninėje parduotuvėje bei užsisakant prekes šioje elektroninėje parduotuvėje, Pardavėjas gali perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda Pardavėjui administruoti www.moshop.lt internetinę svetainę ir vykdyti duomenų subjekto užsakymus. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, kurjeriai ir pan. Duomenų subjekto asmens duomenys taip pat gali būti perduoti tretiesiems asmenims siekiant užtikrinti žaidimų ir loterijų laimėtojų nustatymo skaidrumą. Duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomus įstatymus arba siekiant užtikrinti Pardavėjo teises arba Pardavėjo klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

10. Duomenų apsauga

10.1. Pardavėjas duomenų tvarkymui taiko saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

10.2. Pardavėjas imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

11. Slapukų (angl. Cookies ) naudojimo politika

11.1. Kai duomenų subjektas lankosi www.moshop.lt internetinėje svetainėje, Pardavėjas nori pateikti informaciją ir funkcijas, pritaikytas būtent tam duomenų subjektui. Šiam tikslui pasiekti reikalingi slapukai. Jie padeda Pardavėjui atpažinti duomenų subjektą kaip ankstesnį svetainės lankytoją, išsaugoti duomenų subjekto lankymosi www.moshop.lt tinklalapyje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Tokiu būdu Pardavėjas gali tobulinti svetainę ir padaryti ją patogesne duomenų subjektui.

11.2. Slapukai www.moshop.lt svetainėje skirti:

11.2.1. Užtikrinti nuoseklų tinklapio veikimą;

11.2.2. Prekių krepšelio veikimui;

11.2.3. Mėgstamiausių produktų sąrašo veikimui;

11.2.4. Puslapio lankymo statistikos rinkimui;

11.2.5. Aktualios informacijos ir pasiūlymų pateikimui.

11.3. Duomenų subjekto kompiuteryje išsaugotus slapukus Pardavėjas pasiekia kaskart, kai apsilanko www.moshop.lt internetinėje svetainėje arba atidaro iš Pardavėjo gautą el. laišką.

11.4. Duomenų subjektas, norėdamas ištrinti visus savo kompiuteryje išsaugotus slapukus, turi skaityti savo naršyklės gamintojo pateikiamas instrukcijas, kurias galima rasti naršyklės meniu spustelėjęs „Pagalba“.

12. Duomenų subjekto sutikimai ir teisės

12.1. Duomenų subjektas turi teisę bet kada, susisiekęs su Pardavėju el. pašto adresu [email protected] susipažinti su Pardavėjo tvarkomais duomenų subjekto asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šių Privatumo taisyklių sąlygų.

12.2. Tuo atveju, kai duomenų subjekto asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

12.3. Duomenų subjektas, užsiregistravęs www.moshop.lt internetinėje svetainėje ir pateikęs savo asmens duomenis, šiuos duomenis bet kada atnaujinti ir patikslinti gali savo www.moshop.lt paskyroje.

13. Galiojimas ir pakeitimai

13.1. Šios Privatumo taisyklės galioja nuo 2022 m. kovo 1 d. Jei Pardavėjas pakeis šias Privatumo taisykles, paskelbs jos atnaujintą versiją savo svetainėje www.moshop.lt skiltyje Privatumo taisyklės.

Prekės ženklas:
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Nuotrauka
 • SKU
 • Rating
 • Kaina
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Aprašymas
 • Content
 • Weight
 • Dydis
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Palyginti

Prekės užklausa

Užpildykite šią formą ir mes su Jumis susisieksime, dėl šios prekės įsigyjimo.